Shërbimi Ditor

Home   Shërbimi Ditor

Shtëpia e Zotërinjve ofron shërbimin ditor për grupmoshat  55+

Në shërbimin ditor përfshihet:

  • Dreka  (Pjatë e parë, e dytë,kafe dhe ujë)
  • Fizioterapi (2 herë në muaj nga 30 minuta/seanca)
  • Danc (2 herë në muaj nga 1 orë /seanca)
  • Kung/FU (2 herë në muaj nga 1 orë /seanca)
  • Lojra dhe aktivitete në grup.

Programi ditor zhvillohe nga ora 10.00-17.00, nga e hëna në të premte

Ju duhet të telefononi në Shtëpinë e Zotërinjve në numrin +042486313 për të bërë rezervimin.

Punonjësi i shërbimit do t’ju njohë me proçedurat dhe modalitetet e pagesës.

Pagesa mujore për shërbimet e mësipërme është 10000 lekë /muaj.

Nëse ju vini grup 5 persona për tre muaj pagesa është 7500 lekë/muaj/person.